วิธีการบูชาพญานาค เปิดทางรับโชค ตอน 3 กับสล็อต ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ํา แตกง่าย

เพื่อเปิดทรัพย์  รับโชคสล็อต ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ํา แตกง่าย ด้วยการบูชาพญานาค ประจำวันเกิด เปิดทรัพย์ รับโชค วันไหนต้องบูชาองค์ไหน แบ่งตามกำลังวันเกิด ทั้ง 8 วัน ตอนที่ 3

การบูชาพญานาค ประจำวันเกิด เปิดทรัพย์ รับโชค ตอน 3!!! 

การบูชา พญานาค เพื่อเปิดดวง เปิดทรัพย์ รับโชค ในเว็บสล็อต เกมสล็อตออนไลน์ สล็อต ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ํา แตกง่าย กับความรู้ที่จะมีประโยชน์มากมายต่อท่านกัลยาณมิตรทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ คนที่มีความเชื่อ มีจิตนับถือ มีความศรัทธาเกี่ยวกับสายญาณแห่งองค์พญานาคราช ต้องย้ำว่าเป็นข้อมูลให้ทุก ๆ ท่านได้รู้ในเบื้องต้น ว่าเราควรจะบูชาพญานาคราชพระองค์ใด โดยจะแบ่งการบูชาตามกำลังวันเกิดทั้งหมด 8 วัน ก็คือพุธกลางคืนด้วย เพื่อจะได้รู้ว่าคนเกิดวันไหน จะต้องบูชาพญานาคราชพระองค์ใด เพื่อการเปิดทรัพย์ รับโชค กับอีก 3 วันที่เหลือ

การบูชาพญานาค ของคนที่เกิด วันศุกร์

สล็อต69

ใครก็ตามที่เกิดวันศุกร์ เป็นคนมีเสน่ห์ไม่แพ้วันจันทร์ เป็นคนที่มีจินตนาการ มีไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนที่ใครอยู่รอบข้างก็รู้สึกเมตตาเอ็นดู รู้สึกรักใคร่ มีเสน่ห์ดึงดูด ทั้งเพศเดียวกัน และเพศตรงข้าม เป็นคนที่สามารถสร้างความสุข ให้แก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี พญานาคราชที่คนวันศุกร์ควรจะบูชาคือ องค์ปู่สัทโธนาคราช แห่งพระธาตุพนม องค์ปู่สัทโธนาคราชมีพระวรกายสีน้ำเงิน เฉกเช่นเดียวกับสีของคนเกิดวันศุกร์ท่านเป็น 1 ใน 7 พญานาคราช ที่คอยปกปักรักษาพระธาตุพนม พระอุรังคธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมบรมครูองค์ปัจจุบันนี้ ทรงได้รับพระบัญชาจากท้าวสักกะเทวราช องค์อัมรินทราธิราชเจ้า ให้เสด็จมาจากสระอโนดาต เสด็จมาที่พระธาตุพนม มาปกปักษ์รักษาพระธาตุพนม แลนด์มาร์คแห่งพระพุทธศาสนา ที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย พร้อมด้วยบริวารเหล่าอำมาตย์อีก 6 พระองค์ ซึ่งพระองค์เอง องค์สัทโธนาคราช จะทรงปกปักษ์รักษาพระธาตุพนม ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วแบ่งอมาตย์ 6 พระองค์ปกปักษ์รักษารอบพระธาตุพนมไม่ให้หมู่มาร หรือคนที่คิดไม่ดีมาแผ้วพาน มาทำลายพระพุทธศาสนาได้ คนเกิดวันศุกร์ทุกคนหากได้มีโอกาส ได้ไปสักการะบูชาองค์สัทโทนาคราช จะเกิดความมงคล มหาบารมี อย่างยิ่งแก่ชีวิต ไม่ว่าการงาน การเงิน ความรัก อยากได้สิ่งใดที่ไม่ผิดต่อศีล จะทำให้ชีวิตของท่าน ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง จะทำให้ชีวิตของท่าน ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปได้ เงินทองไหลมาเทมา เป็นเมตตามหานิยม ขอให้คนเกิดวันศุกร์ทุกคนที่มีความเชื่อ ความศรัทธา ในสายญาณนาคราชได้มันบูชาพระองค์ท่าน แต่เหนือสิ่งอื่นใดสูงสุดคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ต่อมาจึงบูชาซึ่งองค์สัทโธนาคราช ขอทรัพย์ เปิดทรัพย์ บันดาลโชค ให้คนเกิดวันศุกร์ประสบความสำเร็จ ทั้งทางโลกทางธรรมได้อย่างแน่นอน

การบูชาพญานาค ของคนที่เกิด วันเสาร์

คนเกิดวันเสาร์เป็นคนดวงแข็ง ใจแข็ง รักใครรักจริง แค้นใครแค้นจริง คนเกิดวันเสาร์โดยพื้นฐานเป็นคนมีเซ้นต์อยู่แล้ว เป็นคนที่มีสายสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์พญานาคราช อย่างแน่นหนา อย่างแน่นแฟ้น มีสายเลือดไม่รู้กี่ชาติกี่ภพ ที่เกี่ยวข้องกับพญานาคราช ควรบูชาองค์ศรีสัตตนาคราช พญานาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งฝั่งแม่น้ำโขง ฝั่งลาว เป็นพระสหายกับเจ้าปู่ศรีสุทโธนาคราชเจ้า ใครก็ตามที่เกิดวันเสาร์ได้บูชากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งลุ่มแม่น้ำโขง จะเกิดความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลก ทางธรรม การงาน การเงินประสบความสำเร็จ ใครเกิดวันเสาร์หากบูชาท่านแล้ว ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ขอให้อยู่ในศีลในธรรม เคารพสูงสุดซึ่งคุณพระศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดา แล้วท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างงดงาม 

สล็อต69
องค์ศรีสัตตนาคราช

การบูชาพญานาค ของคนที่เกิด วันพุธกลางคืน

คนเกิดวันพุธกลางคืนให้บูชา องค์ดําแสนศิริจันทรานาคราชเจ้า องค์ปู่ดําแสนศิริจันทรา ท่านเป็นพญานาคราชผู้ยิ่งใหญ่ เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ กำเนิดเกิดขึ้นแบบโอปาติกะ ซึ่งเป็นการกำเนิดสูงสุดของพญานาคราช ทรงเป็นกษัตริย์แห่งตระกูลนาคราช กัณหาโคตมะเป็นตระกูลสีดำ พญานาคราชสีดำส่วนใหญ่ เป็นพญานาคราชที่เป็นนักรบเป็นขุนศึก เป็นพญานาคราชที่คอยปกปักษ์รักษาพระพุทธศาสนา ปกปักษ์รักษาทรัพย์สมบัติตามลุ่มเขา ตามป่าลึก คอยดูแลพระสงฆ์องคเจ้า ที่ธุดงค์ในป่าในเขา พระสงฆ์พระอริยสงฆ์หลายพระองค์จะได้พบเจอกับพญานาคราชสีดำ ตามป่า ตามเขา เพราะว่าพญานาคราชตระกูลกัณหาโคตมะนั้น มีถิ่นอาศัยอยู่ในป่าลึก ในหุบเขา และตระกูลนี้เป็นพญานาคราชผู้มีพระวรกายยิ่งใหญ่กว่าทุก ๆ ตระกูล เป็นตระกูลที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โต ดุดัน แต่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางคืน ควรบูชาองค์ดําแสนศิริจันทรานาคราชเจ้า จะทำให้การงาน การเงิน ความสำเร็จในชีวิตของท่าน มีโอกาสประสบความสำเร็จหากท่านอยู่ในศีล ในธรรม เคารพสูงสุดซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เคารพคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์แล้วนั้น พระองค์จะทรงประทานพรให้คนเกิดวันพุธกลางคืนทุก ๆ คน ประสบความสำเร็จ เปิดโภคทรัพย์ เปิดทรัพย์เมืองบาดาล คิดเงินได้เงิน คิดทองได้ทอง อย่างแน่นอน 

สล็อต69
องค์ดําแสนศิริจันทรานาคราชเจ้า

ก็ครบกันไปแล้วกับพญานาคประจำวันเกิด ทั้ง 8 สามารถ ย้อนไปดูวันอื่น ๆ ที่ผ่านมาได้ตามลิ้งวันเกิดของท่านได้ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธกลางวัน วันพฤหัสบดี บูชารับโชค รับทรัพย์ เล่นสล็อต สล็อต ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ํา แตกง่าย ก็ขอให้ ปัง ๆ แตกตลอด แตกยับ ๆ เลยนะ หากมองหาเว็บพนัน เว็บหวยออนไลน์ ที่ดี สมัครวันนี้ มีโบนัสให้ 10% เล่นเสียก็คืนยอดเสียให้ 5% เติมบ่อย เติมตลอดรับไป 10% และทุกวันเกิดรับไปเลย 500 สนใจเดิมพัน สมัครได้เลยที่ : คาสิโนออนไลน์